In veel omringende landen zien we dat Outdoor Learning steeds meer terrein wint in het basisonderwijs. Waar bijvoorbeeld in Engeland de overheid zich actief inzet om Outdoor Learning te promoten door leerkrachten en scholen te ondersteunen, zien we dat in Nederland Buiten Leren nog maar net geïntroduceerd wordt. Bijvoorbeeld door het initiatief De Buitenlesdag. Een prachtig initiatief om leerkrachten bekend te maken met de mogelijkheid om delen van het lesprogramma buiten te geven. Maar om leerkrachten structureel te ondersteunen in het geven van buitenlessen, is in veel gevallen meer nodig dan een dag inspiratie. Een dag per jaar buitenles is immers niet voldoende om te profiteren van de voordelen die met buitenlessen behaald kunnen worden.

Dit blog is het eerste in een serie van blogs over Buiten Educatie. In dit blog gaan we in op een aantal van de voordelen die het geven van buitenlessen heeft voor leerlingen. Deze voordelen zijn benoemd in buitenlandse studies.

Betere cijfers

Een Californisch onderzoek uit 2006 toonde aan dat Buiten Educatie de cijfers van kinderen liet verbeteren. Wanneer leerlingen onderwijs kregen gebaseerd op Outdoor Education, scoorden zijn in 72% van de gevallen hoger dan studenten die op traditionele wijze les kregen. Dit was het geval voor alle lesgebieden.

Betere gezondheid

Ook zonder wetenschappelijk bewijs weet eigenlijk iedereen wel dat het gezond is voor kinderen om buiten te zijn en buiten te bewegen. Zo meldde een Australisch onderzoek dat Buiten Educatie een belangrijke factor kan spelen bij het voorkomen van obesitas bij kinderen. Ook uit vele andere onderzoeken is gebleken dat het verblijven in een natuurlijke omgeving van groot belang is voor kinderen.

Positieve invloed op gedrag

Een onderzoek uit Hollywood liet zien dat leerlingen uit een kleuterklas zich beter op hun taak kunnen concentreren wanneer de les naar buiten wordt verplaatst. In andere onderzoeken werd gezien dat de groepscohesie door BuitenEducatie werd verbeterd en kinderen zich sociaal gezien makkelijker aan de groep konden aanpassen. Schrijver Richard Louv (van onder andere Het laatste kind in het bos) verteld hierover: "Ik kan je niet vertellen hoe vaak leerkrachten aan mij toevertrouwen dat de grootste herrieschoppers van de klas, tijdens lessen in een buitensetting als leider opstaan".

Verbetering communicatieve vaardigheden

Tijdens Buiten Lessen is het gebruikelijk om kinderen in groepjes te laten samenwerken. Kinderen moeten dan discussies leiden, van zich laten horen, elkaar feedback geven en conflicten oplossen. Natuurlijk zijn dit ook allemaal vaardigheden die tijdens reguliere lessen geleerd kunnen worden, alleen is uit een studie uit 2006 gebleken, dat de impact groter is wanneer het ‘echte situaties’ betreft.

Beter vastleggen van kennis

Leerlingen leggen informatie beter vast, wanneer ze zelf de wereld mogen ontdekken. En dat is nou net wat er tijdens buitenlessen gebeurt.  Wanneer kinderen zich eigenaar voelen van hetgeen ze leren, is hun geheugencentrum, de hippocampus, beter verbonden met de rest van de hersenen (Mieras, 2016). Dit betekent dat het geleerde beter onthouden kan worden.

 

Al met al dus tal van voordelen bij het geven van buitenlessen! Wil je starten met het geven van buitenlessen? Bedenk dan dat het tijd kost om kinderen te laten wennen aan de nieuwe situatie. Geef leerlingen hiervoor de tijd. En geef jezelf de tijd om te wennen aan de nieuwe manier van lesgeven! De training die Ik & Buiten geeft, kan hierbij behulpzaam zijn. In het volgende blog meer over het geven van buitenlessen.