MODULE A. VVE: Oorsprong, doel en het beleid van de GGD

Hoe zat het nu ook al weer met Voor- en Vroegschoolse Educatie. Waarom is het in het leven geroepen en voor wie is het bedoeld? Door terug te kijken naar de oorsprong en de doelstelling wordt weer helder welke plaats VVE in zou moeten nemen op de werkvloer. Daar gaan we ook samen over discussiëren. De conclusies worden op een groot vel gezet, zodat ze later altijd nog besproken kunnen worden. Daarnaast vertellen we over wat het beleid van de GGD is omtrent VVE. Wat moet, wat mag en wat mag niet? Met behulp van een interactieve quiz peilen we het kennisniveau.

Duur: +/- 1 tot 1,5 uur

 

MODULE B. Inspiratiesessie

Tijdens deze sessie gaan we kijken wat het werken met natuurlijke materialen als voordeel heeft. Wat is er buiten te vinden en op welke manier kun je dat inzetten binnen een educatieve activiteit? Kun je bijvoorbeeld een thema over het lichaam buiten uitvoeren en hoe doe je dat dan? Welke materialen heb je dan nodig en hoe betrek je de kinderen hierbij?

En hoe zet je de veranderende seizoenen en geef je hier ook echt aandacht aan?

Duur: +/- 2 uur

 

MODULE C: De vertaalslag

Tijdens deze module gaat we kijken hoe je van een binnenopdracht een buitenopdracht maakt. Hiervoor heb je een beetje kennis nodig over de rol van de buitenomgeving voor het leerproces van het kind. De modules “Het belang van buiten spelen” is de basis hiervoor, evenals de “Inspiratiesessie”. Dit is wellicht één van de belangrijkste modules voor de pedagogisch medewerker. Handvatten krijgen en direct in praktische zin aan de slag om een vertaling te maken van het VVE programma.

Duur: +/- 3 uur

 

MODULE D: Kansen en belemmeringen

Natuurlijk is het een grote verandering, wanneer je telkens de vertaalslag moet maken van binnenactiviteit naar buitenactiviteit. Dit gaat niet vanzelf en het heeft tijd nodig. Door te kijken naar de belemmeringen die er binnen een team zijn, kunnen sommige problemen vooraf in beeld gebracht worden en kunnen we in plaats van op belemmeringen focussen op kansen. Voor elke medewerker kunnen deze belemmeringen anders zijn en daarom krijgt elke medewerkers de mogelijkheid om haar mening over de nieuwe situatie te geven. Samen kijken we hoe iedereen binnen het team elkaar kan ondersteunen.

Bij voorkeur wijzen we een aantal Groene VVE Coördinatoren aan. Deze medewerkers vinden het leuk om de vertaalslag van binnen- naar buitenopdracht te maken en hebben interesse in de groene omgeving. Zij houden de rest van het team scherp.

Duur: +/- 1,5 uur

 

MODULE E. Special: De Groene VVE Coördinator

Samen met de coördinatoren en het management gaan we bepalen welke taken de Groene VVE Coördinator(en) gaat (gaan) vervullen. Dit verschilt per organisatie. We zien dat coördinatoren graag een duidelijke taakomschrijving en tijdsbesteding aangereikt krijgen. Aan de hand van de kansen en belemmeringen die we hebben vastgesteld in de module “Kansen en belemmeringen”, gaan we kijken waar het zwaartepunt van de taken van de coördinator komt te liggen. Daarnaast stippelen we een globaal tijdspad uit met acties van de coördinator en de te behalen doelen voor wat betreft het vergroenen van het VVE programma in het algemeen.

Duur: 1,5 – 2 uur

 

MODULE F. Opfrismodule

Na een half jaar of een jaar toch nog even met het team terugblikken wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen periode? Super, want refelectie is belangrijk! Dat kan met de opfrismodule. We kijken eerst nog even terug naar waarvoor we het allemaal doen: Want waarom was buiten zijn nu ook al weer zo belangrijk voor kinderen? Vervolgens schetsen we samen een beeld van de begin- en de huidige situatie. Welke stappen zijn er gemaakt? Waar liggen nog kansen en wat gaat heel goed? Een terugblik helpt om de geboekte vooruitgang helder in beeld te krijgen, en ook om te kijken waar nog ruimte is voor ontwikkeling.

Duur: 2 uur