In veel omringende landen zien we dat Outdoor Learning steeds meer terrein wint in het basisonderwijs. Waar bijvoorbeeld in Engeland de overheid zich actief inzet om Outdoor Learning te promoten door leerkrachten en scholen te ondersteunen, zien we dat in Nederland Buiten Leren nog maar net geïntroduceerd wordt. Bijvoorbeeld door het initiatief De Buitenlesdag. Een prachtig initiatief om leerkrachten bekend te maken met de mogelijkheid om delen van het lesprogramma buiten te geven.