Buitenonderwijs in het basisonderwijs is redelijk nieuw in Nederland. Vaak wordt gedacht dat het hier gaat om natuureducatie in het basisonderwijs. Dat is niet het geval. Buitenonderwijs houdt in dat reguliere vakken gegeven worden in de buitenlucht. Uit vele onderzoeken is gebleken dat buiten leren een positieve invloed heeft op kinderen. Dat loopt uiteen van gezondheidsvoordelen, tot het beter opnemen van de lesstof. Ook kinderen die in de klas om wat voor reden dan ook, moeilijkheden ondervinden, kunnen buiten opeens schitteren door de prachtige eigenschappen die ze hebben.

Ik & Buiten heeft een methode ontwikkeld om buitenlessen op elk type basisschool te kunnen introduceren. Meer weten? Kijk op de website van Buitenonderwijs Nederland.